Polityka prywatnościserwisu internetowegoOptimalDruk.com.
§1.
Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych (dalej RODO), a także innych powszechnie
obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych,
zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych
danych osobowych. Wszyscy pracownicy serwisu zostali odpowiednio
przeszkoleni w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych.
§2.
Każdy Użytkownik serwisu ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce
korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Każdy Użytkownik
Serwisu ma prawo do ich usunięcia lub nie korzystania z naszego serwisu
§3.
1. Administratorem danych osobowych Użytkowników serwisu jest Optimal
Ilona Korzekwa z siedzibą w 58-506 Jelenia Góra, ul.Działkowicza 14-
16/8 biuro@optimaldruk.com
§4.
Przetwarzając dane osobowe Użytkowników, stosujemy zasady:
1. zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości: przetwarzamy
dane osobowe w sposób zgodny z przepisami prawa. O wszystkich
kwestiach z tym związanych informujemy wyczerpująco osoby, których
dane dotyczą (Użytkowników),
2. minimalizacji i adekwatności danych: przetwarzamy tylko te dane
(adekwatne), które są rzeczywiście potrzebne, by zrealizować dany cel,
3. prawidłowości danych: dokładamy najwyższej staranności, aby dane,
które przetwarzamy, były aktualne i zgodne z prawdą,
4. ograniczenia celu oraz bezpiecznego przechowywania
przetwarzanych danych: dane osobowe zbieramy jedynie w
konkretnym i prawnie uzasadnionym celu. Przechowujemy dane w
formie, która umożliwia identyfikację osoby, której dane dotyczą.
Przetwarzamy je jedynie tak długo, jak jest to niezbędne, by zrealizować
cel, dla realizacji którego je pozyskaliśmy (chyba, że do dalszego
przetwarzania zobowiązują nas obowiązki nałożone przez przepisy
prawa),
5. integralności i poufności danych: zapewniamy takie rozwiązania
techniczne i organizacyjne, dzięki którym przetwarzane dane osobowe
są bezpieczne,
6. rozliczalności: jesteśmy w stanie wykazać, że przetwarzając dane
osobowe, działamy zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
§5.
1. W naszym serwisie zbieramy od Użytkowników następujące dane
osobowe:
o imię i nazwisko – podczas składania zamówienia, niezbędne do
składania zamówień oraz kontaktu;
o adres zamieszkania lub adres firmy – do wysyłki zamówionego
towaru;
o nr telefonu – dane służące do kontaktu w sprawie realizacji
zleceń;
o adres email – za pośrednictwem adresu email wysyłane jest
potwierdzenie zamówienia oraz ewentualny kontakt;
o adresy – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń
realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne
informacje zawarte w logach systemowych);
o cookies – serwis wykorzystuje technologię cookies w celu
dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb i umożliwienia
dokonania zleceń.
2. Podanie powyższych danych jest konieczne w następujących
przypadkach:
o dokonując zakupu w Sklepie należy podać dane służące do
zidentyfikowania Kupującego;
o rejestracja w bazie Klientów jest dobrowolna, dane
przechowywane są w bazie, aby umożliwić i ułatwić zakupy w
Sklepie.
3. Użytkownik może zgodzić się na to, aby wskazane powyżej dane
zostały zapamiętane i mogły być bez powtórnego wpisywania używane
przy następnych odwiedzinach na stronach naszego Serwisu
internetowego. Udzielona przez Użytkownika serwisu zgoda może być
w każdym czasie cofnięta poprzez kontakt z biuro@optimaldruk.com
4. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych.
5. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na personalizowanie serwisu,
powinien wyłączyć obsługę cookies w opcjach przeglądarki internetowej.
§6.
Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w poszczególnych celach
oraz czas ich przetwarzania są następujące:
• Cel – wykonanie umowy pomiędzy Optimal Ilona Korzekwa a
Użytkownikiem serwisu – podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b) RODO –
niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik;
• Cel – marketing produktów i usług administratora (w tym analizowanie i
profilowanie danych w celach marketingowych w sposób
zautomatyzowany), pomiary statystyczne – podstawa prawna – art. 6
ust. 1 lit a) – zgoda osoby której dane dotyczą (Użytkownika);
• Cel – przetwarzanie danych z powodów technicznych dla zachowania
ciągłości działania i funkcjonalności serwisu – podstawa prawna – art. 6
ust. 1 lit f) – uzasadniony interes administratora.
Dane osobowe Użytkownika serwisu, w ramach naszych usług, przetwarzane
będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas jednej z dopuszczonych
przez RODO podstaw prawnych do ich przetwarzania i wyłącznie w celu
dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.
Dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania:
• w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia
lub innych działań z Państwa strony ograniczających tę zgodę,
• w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas
jej wykonywania oraz w okresie niezbędnym do dochodzenia roszczeń,
a także z uwagi na obowiązki przewidziane prawem, np. podatkowe,
• w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony
interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.
§7.
1. Jeżeli Użytkownik wyraził na to zgodę, podany przez niego adres e-mail
będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów
administratora – Optimal Ilona Korzekwa 58-506 Jelenia Góra,
ul.Działkowicza 14-16/8, a także do celów statystycznych. Udzielona
przez Użytkownika serwisu zgoda może być w każdym czasie cofnięta.
2. Jeżeli zgody udzielono podczas zakładania konta Użytkownika w
serwisie, jej odwołania dokonuje się przez kontakt
biuro@optimaldruk.com
§8.
1. Uzyskanych od Użytkownika danych osobowych nie udostępniamy
osobom trzecim, za wyjątkiem podmiotów współpracujących z
serwisem, np. operatorów systemów płatności oraz firm kurierskich,
spedycyjnych, które realizują płatności za zakupione w serwisie towary
oraz dostarczają zakupione towary do Kupujących, firm hostingowych.
W takich przypadkach ilość danych przekazywanych współpracującym
ze serwisem firmom ograniczona jest do wymaganego minimum.
2. Wszystkie firmy współpracujące z serwisem, które uzyskują dostęp do
przekazanych przez Użytkowników danych osobowych, zobowiązały się
do ich ochrony w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa
oraz do przeszkolenia swoich pracowników w zakresie przetwarzania i
ochrony uzyskanych danych osobowych.
3. Posiadane przez nas dane osobowe Użytkowników mogą zostać
udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają
tego obowiązujące przepisy prawa.
4. Nie przechowujemy danych poufnych, takich jak numery kart
kredytowych czy dane dostępu do konta bankowego.
§9.
Dane osobowe, które uzyskaliśmy od Użytkowników nie są przekazywane
poza strefę Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nie planujemy takich
działań w przyszłości.
§10.
1. Użytkownikom przysługują następujące prawa w związku z
przetwarzaniem przez nas ich danych osobowych:
o prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
o prawo żądania sprostowania danych
o prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
o prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych,
o prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
o prawo do wniesienia sprzeciwu (w określonych sytuacjach).
2. Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody, Użytkownicy mogą
dodatkowo skorzystać z prawa do wycofania zgody w zakresie, w jakim
dane są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem. Sposoby wycofania zgody
wskazane są w § 5 i § 7 powyżej.
3. Jeżeli dane Użytkownika są przetwarzane na podstawie zgody lub w
ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia
usługi) może on skorzystać z prawa do przenoszenia danych
osobowych, tj. do otrzymania od administratora Swoich danych
osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie
nadającym się do odczytu maszynowego. Mogą one zostać przesłane
innemu administratorowi danych.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z
administratorem Ochrony Danych Osobowych IODO (dane w § 3 powyżej).

 

 

Kim jesteśmy

 Adres naszej strony internetowej to: https://optimaldruk.com.

Komentarze

Kiedy odwiedzający witrynę zostawia komentarz, zbieramy dane widoczne w formularzu komentowania, jak i adres IP odwiedzającego oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu.

Anonimizowany ciąg znaków utworzony z twojego adresu e-mail (zwany też hashem) może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia czy jest używany. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna pod adresem: https://automattic.com/privacy/. Po zatwierdzeniu komentarza twój obrazek profilowy jest widoczny publicznie w kontekście twojego komentarza.

Media

 Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem i wgrywasz na witrynę obrazki, powinieneś unikać przesyłania obrazków z tagami EXIF lokalizacji. Odwiedzający stronę mogą pobrać i odczytać pełne dane lokalizacyjne z obrazków w witrynie.

Ciasteczka

Jeśli skomentujesz coś w witrynie, będzie można wybrać opcję zapisu nazwy, adresu e-mail i witryny internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Ciasteczka wygasają po roku.

Jeśli odwiedzisz stronę logowania, utworzymy tymczasowe ciasteczko na potrzeby sprawdzenia czy twoja przeglądarka akceptuje ciasteczka. Nie zawiera ono żadnych danych osobistych i zostanie usunięte, kiedy przeglądarka zostanie zamknięta.

Podczas logowania tworzymy dodatkowo kilka ciasteczek potrzebnych do zapisu twoich informacji logowania oraz wybranych opcji ekranu. Ciasteczka logowania wygasają po dwóch dniach, a opcji ekranu po roku. Jeśli zaznaczysz opcję „Pamiętaj mnie”, logowanie wygaśnie po dwóch tygodniach. Jeśli wylogujesz się ze swojego konta, ciasteczka logowania zostaną usunięte.

Jeśli zmodyfikujesz albo opublikujesz artykuł, w twojej przeglądarce zostanie zapisane dodatkowe ciasteczko. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych, wskazując po prostu na identyfikator przed chwilą edytowanego artykułu. Wygasa ono po 1 dniu.

Osadzone treści z innych witryn

 Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Z kim dzielimy się danymi

 Jeśli zażądasz zresetowania hasła, twój adres IP zostanie dołączony do wysyłanej wiadomości.

Jak długo przechowujemy twoje dane

 Jeśli zostawisz komentarz, jego treść i metadane będą przechowywane przez czas nieokreślony. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozpoznawać i zatwierdzać kolejne komentarze automatycznie, bez wysyłania ich do każdorazowej moderacji.

Dla użytkowników którzy zarejestrowali się na naszej stronie internetowej (jeśli tacy są), przechowujemy również informacje osobiste wprowadzone w profilu. Każdy użytkownik może dokonać wglądu, korekty albo skasować swoje informacje osobiste w dowolnej chwili (nie licząc nazwy użytkownika, której nie można zmienić). Administratorzy strony również mogą przeglądać i modyfikować te informacje.

Jakie masz prawa do swoich danych

Jeśli masz konto użytkownika albo dodałeś komentarze w tej witrynie, możesz zażądać dostarczenia pliku z wyeksportowanym kompletem twoich danych osobistych będących w naszym posiadaniu, w tym całość tych dostarczonych przez ciebie. Możesz również zażądać usunięcia przez nas całości twoich danych osobistych w naszym posiadaniu. Nie dotyczy to żadnych danych które jesteśmy zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa.

Gdzie wysłamy twoje dane

 Komentarze gości mogą być sprawdzane za pomocą automatycznej usługi wykrywania spamu.